கலை கலாசாரத்தை நாடி பாரம்பரிய விளையாட்டு | நூறாங்குச்சி

பாரம்பரிய விளையாட்டு | நூறாங்குச்சி

2020 Jul 20

உங்கள் அனைவர்க்கும் பிடித்தமான பாரம்பரிய விளையாட்டான நூறாங்குச்சி பற்றி தான் இந்த பதிவில் கூறவுள்ளோம். “நூறாங்குச்சியா! அப்படியென்றால்…!” என உங்கள் மனங்களில் கேள்வி எழுவதை எங்களால் உணர முடிகிறது. பாடசாலையில் படிக்கும் போது ஓய்வாக இருக்கும் நேரங்களில் நண்பர்களின் பேனைகளை சேகரித்து அவற்றை ஒன்றாக வீசி ஒவ்வொன்றாக அசையாமல் எடுத்து விளையாடியமை ஞாபகம் இருக்கிறதா…? அந்த விளையாட்டு நூறாங்குச்சியிலிருந்து தோன்றிய ஓர் விளையாட்டு தான். நூறாங்குச்சி இன்றும் அதிகமாக கிராமப் புறங்களில் சிறுவர்களால் விளையாடப்பட்டு வரும் தனித்துவமான விளையாட்டு ஆகும்.

நூறாங்குச்சி விளையாட தேவையான சாதனம் என்ன?
நூறாங்குச்சி விளையாட தென்னங்கீற்று குச்சிகள் மாதிரியான சன்னமான குச்சிகள் பதினொன்று தேவை. இதில் பத்து சிறியவையாகவும் ஓர் குச்சி பெரிய குச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

நூறாங்குச்சி விளையாடுவது எப்படி?
குச்சிகளை எடுத்து தரையில் போட வேண்டும். பின் அதில் ஓர் குச்சியை எடுக்க வேண்டும். அந்த குச்சியை பயன்படுத்தி ஒவ்வொன்றாக எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறாக அனைத்து குச்சிகளையும் எடுப்பவரே வெற்றியாளர் ஆவார்.

நூறாங்குச்சி விளையாட்டின் விதி முறைகள் என்ன?
குச்சிகளை ஒவ்வொன்றாக எடுக்கும் போது ஏதாவது ஓர் குச்சி நகர்ந்து விட்டால் அவர் தோற்றவராக கொள்ளப்படுவார்.

நூறாங்குச்சி விளையாடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?
நூறாங்குச்சி விளையாடும் போது பொறுமை அதிகமாகிறது. மனம் ஓர் நிலை அடைந்து அமைதி பெறுகிறது. மூளை அவதானமாக செயல் படும் ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here