Macro-கதைகள்

Macro-கதைகள்

ஆத்மா

ஆரம்பத்தில் சுதாகரை பார்க்க எல்லோரையும் போல சாதாரணமாக தான் தெரிந்தான். ஆனால் அவன் பின்னால் அவ்வளவு பெரிய பயங்கரம் இருக்கும் என்று நித்யா கனவில் கூட நினைத்திருக்கவில்லை. நித்யா அவனை முதன் முதலில் சந்தித்தது...

அந்த இரவும் அவள் முகமும்.

பேய்க்கதைகள் அல்லது அது போலான அமானுஷ்ய கதைகளை உண்மையாக அனுபவித்தவர்களின் வாயிலாக கேட்கும் போது அதன் வீரியம் அதிகமாக இருக்கும். சில சமயம் புத்தகமோ திரைப்படமோ கூட  அதுபோலான  ஒரு உணர்வை தந்துவிடமுடியாது....