எவ்வளவு தான் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டாலும், ஒரு ‘டெஸெர்ட்’ இல்லையென்றால் மனம் நிறையாது இல்லையா?!
உங்கள் ‘டெஸெர்ட்’ பசிக்கான அற்புதமான இனிப்பு விருந்தை கொழும்பு நகரின் சிறந்த இடங்களிலிருந்து லிஸ்ட்டு பண்ணி நாங்கள் தருகிறோம்!

1. Treats n Stuff – ட்ரீட் n ஸ்டஃப்

என்ன கிடைக்கும் : பிரௌனீஸ், பிரௌனீ கேக்குகள், சாக்லேட், பிஸ்கட்ஸ் மற்றும் பல..

விலை : LKR 500 – 5,000

முகவரி :
No. 5, Nandimithra Place,Colombo 06
No. 92, Hinniappuhamy Mawatha, Colombo 13
No. 988/A, Thalangama South, Pelawatte
Tel: 0777 877 166

திறக்கும் நேரம்:
9 am – 6 pm (Colombo 06)
9 am – 6 pm (Colombo 13)
9 am – 8 pm (Pelawatte)

டெலிவரி : Uber Eats இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @TreatsnStuff
Instagram: @treatsnstuff
Website: treatsnstuff.com

2. Butter Boutique – பட்டர் புட்டீக்

என்ன கிடைக்கும் : கேக்குகள், சினமன் ரோல்ஸ், வஃபிள்ஸ்(waffles), குக்கீஸ், டார்ட்டுகள்(tarts) மற்றும் பல..

விலை : LKR 800 – 1,800

முகவரி : No. 70, Rosmead Place, Colombo 07

தொலைபேசி : 0112 690 028

திறக்கும் நேரம் : Daily, 7 am – 11 pm

டெலிவரி : Uber Eats இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @ButterBoutique
Instagram: @butter_boutique

3. Crepe Runner – கிரேப் ரன்னர்

என்ன கிடைக்கும் : இனிப்பு மற்றும் காரசாரமான கிரேப் வகைகள்..

விலை : LKR 550 – 1,180

முகவரி : Crepe Runner, Marine Drive, Colombo 03

தொலைபேசி : 0772 260 037

திறக்கும் நேரம் : Tuesday to Sunday, 2 pm – 10 pm | Closed on Monday

டெலிவரி : Uber Eats இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @creperunner
Instagram: @creperunner
Website: creperunner.lk

4. Indulge Desserts – இண்டல்ஜ் டெஸெர்ட்ஸ்

என்ன கிடைக்கும் : வஃபிள்ஸ்(Waffles), கிரேப்ஸ்(crepes), கேக்குகள் மற்றும் பல..

விலை : LKR 600 – LKR 3,080

முகவரி : No. 14, Marine Drive, Colombo 03

தொலைபேசி : 0117 460 008

திறக்கும் நேரம் : Daily 12 pm – 12 midnight

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickeMe Food இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @IndulgeDessertsCo.
Instagram: @indulgedessertslk
Website: indulge.lk

5. Carnival Ice Cream – கார்னிவல் ஐஸ் க்றீம்

என்ன கிடைக்கும் : ஐஸ் க்றீம், வஃபிள்ஸ்(waffles), பிரௌனீஸ் மற்றும் பல..

விலை : LKR 300 – 2,500

தொலைபேசி : 0115 346 139

முகவரி : No. 263, Galle Main Road, Colombo 03

திறக்கும் நேரம் : Daily, 10 am – 12 am

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickMe Food இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @CarnivalIceCream
Instagram: @carnival_icecream

6. Simply Strawberries by Jagro – சிம்ப்ளி ஸ்ட்ராபெர்ரிஸ் பை ஜாக்ரோ

என்ன கிடைக்கும் : கேக்குகள், ஐஸ் க்றீம், ஸ்ட்ராபெர்ரி வஃபிள்ஸ்(waffles) மற்றும் பல..

விலை : LKR 800 – 2,000

முகவரி :
No. 01, Maitland Place, Colombo 07
No. 143, Cotton Collection, Dharmapala Mawatha, Colombo 07
No. 610, Sri Jayawardanepura Mawatha, Kotte

தொலைபேசி :
0117 871 971 (Maitland Place outlet)
0763 288 663 (Cotton Collection, Dharmapala Mawatha)
0112 877 533 (Kotte outlet)

திறக்கும் நேரம் : Daily, 10 am – 10 pm

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickMe Food இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @SimplyStrawberriesbyJagro
Instagram: @simplystrawberriesbyjagro
Website: www.jagrofresh.com/simply-strawberries

7. The Cake Factory – த கேக் ஃபாக்ட்ரீ

என்ன கிடைக்கும் : கேக்குகள், புடிங்ஸ், திறமிசு, மூஸ்(mousse), பன கோட்டா(panna cotta), வட்டலப்பம் மற்றும் பல..

விலை : LKR 2,500 – 10,000

முகவரி :
No. 91A, 5th Lane, Colombo 03
No. 25, Buthgamuwa Road, Rajagiriya

தொலைபேசி :
𝟢𝟣𝟣𝟤 𝟥𝟩𝟤 𝟥𝟤𝟤 | 0770 107 525 (Colombo 03 outlet)
0112 868 414 | 0777 382 510 (Rajagiriya outlet)

திறக்கும் நேரம் :
Colombo 03 – Monday to Saturday, 9 am – 6 pm | Sunday and Poya days, 10 am – 5 pm
Rajagiriya – Monday to Friday, 9 am – 5 pm | Saturday, 9 am – 4:30 pm | Closed on Sunday and Poya days

டெலிவரி : PickMe Food இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @TheCakeFactory
Instagram: @thecakefactory.lk
Website: www.cakefactory.lk

8. Isle of Gelato – ஐல் ஆஃப் ஜெலாட்டோ

என்ன கிடைக்கும் : பல வகையான ஜெலாட்டோ மற்றும் சார்பேட், மினி ஜெலாட்டோ கேக்குகள் மற்றும் சாக்லட் ஜெலாட்டோ பாப்சிக்கல்ஸ்(popsicles)..

விலை : LKR 700 upwards

முகவரி : 3rd Floor, Food Studio, Colombo City Centre (CCC)

தொலைபேசி : 0777 712 732

திறக்கும் நேரம் : Daily, 10 am – 10 pm

டெலிவரி : Uber Eats இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @isleofgeleato
Instagram: @isleofgelato

9. Chocoholics – சொக்கோஹாலிக்ஸ்

என்ன கிடைக்கும் : கிரேப்புகள், வஃபிள்ஸ்(waffles), பான்கேக்குகள்(pancakes), பிரௌனீஸ், சார்ரோஸ்(churros) மற்றும் பல..

விலை : LKR 1,000 – 6,000

தொலைபேசி : 0114 332 261

முகவரி : No. 506, Havelock Road, Colombo 05

திறக்கும் நேரம் : Daily, 11 am – 11 pm

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickMe Food இல் கிடைக்கும்..

Facebook: @Chocoholics.lk
Instagram: @chocoholics.lk

10. Skrumptious – ஸ்க்ரம்ஷஸ்

என்ன கிடைக்கும் : பிரௌனீஸ், புட்டிங் வகைகள், ஐஸ் க்றீம் மற்றும் பல..

விலை : LKR 850 – 7,500

முகவரி : No. 115, Jawatta Road, Colombo 05

தொலைபேசி : 0777 009 995

திறக்கும் நேரம் : Daily, 10 am – 10 pm

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickMe Food இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @Skrumptious
Instagram: @skrumptious.lk

11. WAFL – வஃபிள்

என்ன கிடைக்கும் : பல ரக இனிப்பு மற்றும் உறைப்பான வஃபிள்ஸ்(waffles)

விலை : LKR 1,100 – 2,500

முகவரி : No. 47, 42nd Lane, Marine Drive, Wellawatta

தொலைபேசி : 0117 104 104

திறக்கும் நேரம் : Daily, 9 am – 12 midnight

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickMeFood இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @WAFLSriLanka
Instagram: @wafl.srilanka

12. Jam Rolled Ice Cream – ஜாம் ரோல்டு ஐஸ் க்றீம்

என்ன கிடைக்கும் : ரோல்டு ஐஸ் க்றீம், வஃபிள்ஸ்(waffles), கிரேப் வகைகள் மற்றும் இனிப்பு டாக்கோ(sweet tacos)..

விலை : LKR 500 – 800

முகவரி : No. 56, Horton Place, Colombo 07

தொலைபேசி : 0767 766 765

திறக்கும் நேரம் : Daily, 2 pm – 11.45 pm

டெலிவரி : Uber Eats இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @JAMRolledIceCream
Instagram: @jamcolombo

13. Epi-Q Express Gourmet – எபிக்யூர் எக்ஸ்பிரஸ் கௌர்மேட்

என்ன கிடைக்கும் : வஃபிள்ஸ்(waffles), பான் கேக்குகள்(pancakes), ஐஸ் க்றீம், புட்டிங், கிரேப் வகைகள் மற்றும் பல..

விலை : LKR 300 – 2,000

முகவரி : No. 106, Jawatte Road, Colombo 05

தொலைபேசி : 0777 300 438

திறக்கும் நேரம் : Monday to Thursday, 11.30 am – 11 pm | Friday, 2 pm – 12 midnight | Saturday to Sunday, 11.30 am – 12 midnight

டெலிவரி : Uber Eats மற்றும் PickeMe Food இல் கிடைக்கும்.

Facebook: @Epi-Q Expressgourmet
Instagram: @epiqexpressgourmet

அளவில்லாத ‘தித்திப்பின் திசை’யை நாங்க உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறோம்.. இனி என்ன..?! சும்மா இறங்கி ஜமாய்ச்சிடுங்க…!

உங்களுக்கு தெரிந்த அல்லது ரொம்ப பிடித்த வேறு இடங்கள் இருந்தால், அதை கமெண்டில் தெரிவிக்க மறக்காதீங்க!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here