அழகை நாடி வெள்ளி கொலுசில் இவ்வளவு நன்மைகள் உண்டா!

வெள்ளி கொலுசில் இவ்வளவு நன்மைகள் உண்டா!

2020 Nov 17

ஆரம்பகாலந் தொட்டே நகைகள் அணிதல் பாரம்பரிய வழக்கமாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதிலும் சிறப்பாக பெண்கள் அணியும் ஒவ்வொரு நகையின் பின்னும் உடலிற்கு பலன் தரக் கூடிய ஒவ்வொரு காரணம் காணப்படுகிறது. அதுப் போன்றே கால்களில் அணியப்படும் கொலுசும். சிறு வயதில் ஆண், பெண் என்ற பாகுபாடின்றி குழந்தைகளுக்கு வெள்ளிக் கொலுசு பூட்டி அழகுப் பார்க்கும் வழக்கம் உண்டு. வளர்ந்த பின் ஆண்கள் கொலுசு அணிவதில்லை ஆனால், பெண்கள் கொலுசு அணியும் பழக்கம் தொடர்ந்து வருகிறது.

அநேகமானோர் தங்க கொலுசை விட அநேகமாக வெள்ளி கொலுசு அணிவது வழக்கம். இதற்கான சமய ரீதியான காரணம் தங்கம் மாகாலட்சுமியின் அம்சமாக கருதப்படுதலாகும் ஆனால், அறிவியல் ரீதியான காரணத்தினை நோக்குவோமானால் வெள்ளி உலோகத்திற்கு உடல் உஷ்ணத்தை தணிக்கும் தன்மையுண்டு. இதனால் வெள்ளியில் கொலுசு போடுவது சிறப்பான ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொருவரின் விருப்பம் மற்றும் வசதிக்கேற்ப வெள்ளிக் கொலுசில் கற்கள் பதிக்கப்பட்டு செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளியில் கொலுசு அணிவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்,
உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரும்.

ஆயுள் விருத்தியாகும்.

நகை ஒவ்வாமை ஏற்படுவதற்கான சந்தர்ப்பம் குறைவு.

சருமத்தினை குளிர்ச்சியானதாக வைத்திருக்கும்.

வெள்ளி கொலுசு குதிகால் நரம்பினை தொட்டுக் கொண்டிருப்பதால் குதிகால் பின் நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு செல்லும் உணர்ச்சிகளைக் குறைத்து கட்டுப்படுத்துகிறது.

இடுப்பு பகுதியை உறுதிப்படுத்தும்.

இவ்வாறான பல நன்மைகளை தரக்கூடிய வெள்ளிக் கொலுசு அணியும் வழக்கத்தினை இனி வருங்காலங்களில் கடைபிடிப்போம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here