கவிதைகள் என்னில் உனக்கு பிடித்தவை என்ன?

என்னில் உனக்கு பிடித்தவை என்ன?

2022 Nov 7

வழிந்தோடும் சிற்றோடை
வாய் பார்க்கும் வானம்
மௌனத்தை பிசைந்து
ஊட்டி விடு எனக்கு

அமைதியில் அடவி
ஆங்காங்கே அரவம்
காந்தள் இன் விரலால்
கோதிவிடு தலையை

மாற்றான் காதல்
மயக்கம் பிழை
வெட்கத்தில் சூரியன்
வெகு தூரம் போக

வடக்கே வானெங்கும்
வெள்ளி வெளிச்சம்
வெண்ணிலா வந்ததேன்
பெண்ணே நீ அனிச்சம்

ஒரு குவளை இன்பம்
பருகத் தாயேன்
குவளையாய் உந்தன்
இதழைத் தாயேன்

என்னில் உனக்கு
பிடித்தவை என்ன?

பிடிக்காதவை கோடி கண்டேன்
பிடித்தம் காண்கிலேன் கண்ணே

கண்டவை ஐந்து சொல்லு
கன்னத்தில் முத்தம் உண்டு

உன் மச்சம்!
கன்னம் ஈரம்

உன் கண்கள்!
காதோர ஈரம்

உன் அமைதி!
நாசி எச்சில்

உன் செருக்கு!
களுத்திடை செல்ல கடி

உன் அதரம்!
இன்பம் கரந்து
குவளையில் படைக்கிறாள்
பங்குனி மாத மித மழை

 

-ஹஜன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

single_template_7.php