கவிதைகள் வாழ்க்கைப் பயணம்!

வாழ்க்கைப் பயணம்!

2022 Nov 12

சுட்டெரிக்கும் நினைவுகளால்
நரகமாகிப்போன இந்த இரவுகளில்
தூக்கம் என்னை ஆட்பரிப்பதில்லை

ஆராத புண்களாக
நெஞ்சில் உள்ள காயங்களுக்கு
விடுமுறைகள் என்பது

இல்லவே இல்லை

என்றாவது ஒரு நாளில்
அந்த தற்காலிக நேசத்தைப் போலவே
இந்த வலிகளும் பாதியில்

சென்று விடும் என்ற நம்பிக்கையில்
என் வாழ்க்கைப் பயணம் தொடர்கிறது…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

single_template_7.php